Fördröjning i leveransen av FPA-kort

Leveransen av nya FPA-kort fördröjs med minst två veckor på grund av materialbrist.

Leverantören av FPA-kort har meddelat att den på grund av coronasituationen har svårigheter att i tid få mer av det material som behövs för att tillverka korten.

– Därför fördröjs leveransen av FPA-kort med minst två veckor från och med 18.1.2022. De beställningar som gjordes i december påverkas också delvis. Vi beklagar den olägenhet som fördröjningen orsakar, säger Antti Klemola, jurist vid FPA.

I normala fall skickas ett nytt FPA-kort till kundens hemadress inom cirka 1–2 veckor från beställningen.

Apoteksärenden kan skötas också utan FPA-kort

Apoteken har tillgång till en e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter, så kunden behöver inte visa upp sitt FPA-kort på apoteket. Kunden kan använda till exempel ett identitetskort för att styrka sin identitet. 

Vid förmedlingen av FPA-taxi används ett system där kundens rätt till direktersättning kan kontrolleras, och kunden behöver inte nödvändigtvis visa upp FPA-kortet. Före resan ska kunden då styrka sin identitet med till exempel ett identitetskort. 

Om kunden behöver FPA-kortet snabbare än vad som är möjligt genom beställning, kan han eller hon beviljas ett tillfälligt intyg. Det tillfälliga intyget är i kraft högst en månad.

Läs mer