Handläggningstiderna nu synliga på fpa.fi

En tjänst som visar aktuell information om ansökningarnas handläggningstider har publicerats på FPA:s webbplats.

Till de vanligaste frågorna som kunderna ställer FPA:s kundservice hör de om ansökningarnas handläggningstider. Den webbsida som informerar om handläggningstiderna är en av de mest besökta på fpa.fi – årligen besöks sidan nästan en miljon gånger.

– Hittills har man på sidan uppgett de målsatta handläggningstiderna för de olika förmånerna, tider som FPA:s styrelse fastställt. De vagt angivna tiderna på veckonivå har ändå upplevts för ospecificerade och kunderna har saknat mer exakt information, säger webbkommunikationsspecialisten Samuli Vuorinen på FPA.

Nu har man publicerat en ny tjänst som erbjuder aktuellare information om handläggningstiderna. Handläggningstiden är ett medeltal som är beräknat utifrån de avgöranden som gjorts under de senaste sju dagarna. Uppgiften uppdateras automatiskt en gång per dygn.

Tjänsten minskar behovet att fråga

Tjänsten utvecklades i samarbete med kunderna och FPA:s anställda. Behovet av denna tjänst framgick tydligt. Kunderna upplever att tjänsten minskar behovet att kontakta FPA. De FPA-anställda ser igen tjänsten som ett användbart verktyg i samband med kundservicen.

– De som arbetar inom kundservicen har tidigare bara kunnat hänvisa till de tidigare nämnda målsatta tiderna, när kunderna har frågat om handläggningstider. Men vi kan fortfarande inte med säkerhet säga exakt vilken dag en enskild person får ett beslut, säger Samuli Vuorinen.

De som frågar om handläggningstiderna vill ofta också försäkra sig om att ansökan kommit fram och att ansökan är i sin ordning. Man kan kontrollera handläggningsskedet för sin egen ansökan genom att logga in i FPA:s e-tjänst på adressen www.fpa.fi/etjanst. I e-tjänsten ser kunden om ansökan har kommit in eller avgjorts, när förmånen betalas och vilka förmåner han eller hon senast har fått. Här ser man också påminnelser om till exempel bilagor som saknas.

– Kunden kan också lita på att FPA tar kontakt om det saknas uppgifter eller bilagor i ansökan.

Läs mer