Med europeiskt sjukvårdskort får man vård utomlands också under coronaepidemin – undvik ändå allt resande

På FPA får vi ofta frågan om hur en person som insjuknat utomlands får vård under coronaepidemin. Rätten till vård och de avgifter som tas ut för vården är olika i olika länder och i olika situationer.

I EU- och EES-länderna och i Schweiz får man medicinskt nödvändig vård mot samma klientavgift som lokalbefolkningen om man för vårdgivaren visar ett europeiskt sjukvårdskort som utfärdats av FPA. Med medicinskt nödvändig vård avses vård som inte kan skjutas upp tills personen återvänt till sitt hemland. Vårdbehovet bedöms av den behandlande läkaren. 

I de nordiska länderna behöver man inte nödvändigtvis något europeiskt sjukvårdskort, utan man får vård genom att visa upp ett giltigt pass eller något annat officiellt identitetskort. I Storbritannien och Nordirland får man också vård genom att visa upp ett pass. Inom den offentliga hälso- och sjukvården i Australien får man vård då man visar upp FPA-kortet och sitt pass.

Man borde få vård på grund av coronaviruset mot samma klientavgift som lokalbefolkningen genom att visa upp något av de nämnda intygen om rätt till vård. Om resenären dessutom insjuknar i en coronavirusinfektion i ett land som tillämpar Världshälsoorganisationen WHO:s internationella hälsobestämmelser borde han eller hon få vård för sjukdomen avgiftsfritt. Se de länder som tillämpar WHO:s konvention i bilagan till konventionen.

Vem har rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland?

De som har ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av ett annat land får medicinskt nödvändig vård också inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Finland fakturerar efteråt personens hemland för kostnaderna för vården.

Personer som kommer från de övriga nordiska länderna behöver inte nödvändigtvis något europeiskt sjukvårdskort, utan de får vård genom att visa upp ett giltigt pass eller något annat officiellt identitetskort. Personer som kommer från Storbritannien eller Nordirland kan visa upp ett europeiskt sjukvårdskort eller sitt pass. Dessutom kan personer som kommer från Australien visa sin rätt till vård med ett pass som anger obegränsad bosättningsrätt i Australien.

Den som har en hemkommun i Finland får all behövlig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Detsamma gäller också personer som har ett europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare som utfärdats av FPA eller ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Personens medborgarskap eller från vilket land personen kommer har ingen betydelse.

Andra personer har rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården, men de måste själva stå för vårdkostnaderna.

Patientens kostnader för vård på grund av coronaviruset kan variera

Personer som har en hemkommun eller ett intyg om rätt till vård, eller som vistas i Finland som resenärer, har rätt till avgiftsfri vård på grund av coronaviruset.

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att kommunerna inte ska ta ut avgift för coronatest eller för vård på grund av coronaviruset av personer som inte har en hemkommun i Finland eller som inte har ett intyg om rätt till vård eller som inte vistas som resenärer i Finland. Kommunerna bestämmer själva om de följer den här rekommendationen. Kontrollera med den kommun som ger vården om den tar ut en avgift för vård på grund av coronaviruset och för coronatest.

Närmare information får du av Centret för internationella ärenden och på nätet

Om du blir sjuk i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz och du inte har ett europeiskt sjukvårdskort ska du kontakta FPA:s center för internationella ärenden. Om du själv betalar kostnaderna för sjukvård du fått utomlands kan du ansöka om ersättning i efterskott hos FPA. Ersättning kan beviljas för vård som givits i vilket land som helst. FPA ersätter dock inte eventuella klientavgifter. 

På grund av coronapandemin kan tillgången till vård variera från ett land till ett annat. 

Samlad information om hur coronaepidemin inverkar på FPA-förmånerna, handläggningen av ansökningar och FPA:s tjänster finns på adressen Aktuellt om coronavirusläget. Sidan uppdateras efter hand som situationen utvecklas.

Meddelandet har uppdaterats i sin helhet 14.9.

Läs mer