Övergångsperioden för brexit löper ut, FPA utreder hur det nya avtalet påverkar den sociala tryggheten

Övergångsperioden för utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU löper ut 31.12.2020. De förhandlingar som EU och Storbritannien har fört om den framtida relationen slutfördes 24.12.2020. Det nya avtalet tillämpas provisorisk, tills det slutligt godkänns. FPA utreder hur det nya avtalet påverkar den sociala tryggheten.

Utträdesavtalet tryggar även i fortsättningen rätten till social trygghet för de personer som har rört sig mellan EU-länderna och Storbritannien före 31.12.2020 eller som är familjemedlemmar till sådana personer. Att röra sig mellan länder betyder att man flyttar från ett land till ett annat eller att man börjar studera eller arbeta i ett annat land. Den sociala tryggheten för de personer som efter övergångsperioden rör sig mellan EU-länderna och Storbritannien beror på innehållet i det nya avtalet mellan Storbritannien och EU. Det nya avtalet gäller personer som rör sig mellan länderna 1.1.2021 eller senare. FPA utreder för tillfället vilken inverkan det nya avtalet har på den sociala tryggheten.

Aktuell information på FPA:s webbsida om brexit

På sidan Information om brexit finns samlad information om vilken inverkan brexit har på din sociala trygghet om du bosatt dig, börjat arbeta eller studera i Finland eller i Storbritannien innan övergångsperioden löpte ut eller efter det.

FPA kommer att så fort som möjligt komplettera sidan med information om hur det nya avtalet inverkar på den sociala tryggheten.

Läs mer