Högsta förvaltningsdomstolens beslut beaktas när upphandlingen av tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning planeras

Högsta förvaltningsdomstolen har 18.12.2019 meddelat sitt beslut (2019:62) i ett ärende som gäller tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Enligt beslutet måste FPA ordna ett nytt anbudsförfarande.

Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit FPA:s besvär över det beslut som marknadsdomstolen meddelade 1.10.2018. Marknadsdomstolen hävde genom sitt beslut de beslut som FPA fattade hösten 2017 gällande tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.  

Ingen omedelbar inverkan för kunderna

Högsta förvaltningsdomstolens beslut medför inga omedelbara förändringar för kundernas tolktjänst. Tolktjänst tillhandahålls fortsättningsvis i enlighet med de gällande temporära avtalen tills den nya upphandlingen har ordnats och nya avtal har ingåtts.

Beslutet beaktas vid följande upphandling

Enligt beslutet måste FPA ordna ett nytt anbudsförfarande. FPA har redan påbörjat planeringen av den nya upphandlingen och domstolens beslut beaktas i den kommande upphandlingen. Information om den exakta tidpunkten för det nya anbudsförfarandet ges senare.

Läs mer