Paus i planeringen av försöket med nödanmälan på teckenspråk

Beslut har fattats om att avbryta planeringen av försöket med nödanmälan på teckenspråk. Försöket kan ännu inte genomföras via FPA:s distansservice, vilket var den ursprungliga planen.

Syftet med försöket har varit att ta reda på hur nödanmälningar kunde göras på teckenspråk via FPA:s distansservice. Distansservicen utnyttjar FPA:s kundkontaktsystem som också används vid exempelvis FPA:s telefonservice. Avsikten har varit att förnya systemet, men detta har skjutits upp av orsaker som inte beror på FPA.

Planeringen av försöket började hösten 2018. Försöket skulle ursprungligen inledas redan år 2019, men ibruktagandet av FPA:s nya kundkontaktsystem sköts upp. Denna vår fattades beslut om att ta en paus i planeringen av försöket.

FPA informerar senare om en eventuell fortsättning på försöket.

Närmare information för kunder