Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning kan ordnas också på främmande språk

 

I fortsättningen förutsätter FPA inte längre kunskaper i finska, svenska, finskt teckenspråk eller finlandssvenskt teckenspråk när rätt till tolktjänst beviljas. Kommunikationsmetoden kan alltså vara t.ex. skrivtolkning på engelska eller ryskt teckenspråk. För att tolkning ska kunna ordnas förutsätts dock att språkkunniga tolkar hittas för beställningarna.

Rätt till tolktjänst beviljas personer som uppfyller kraven i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer på tillgång till en fungerande kommunikationsmetod. Personen kan få tolktjänst om han eller hon kan uttrycka sin egen vilja med hjälp av tolkning och använda sig av någon fungerande kommunikationsmetod.

Hittills har rätt till tolktjänst endast beviljats personer som kan finska eller svenska eller motsvarande tecknade språk. Som fungerande kommunikationsmetoder har man betraktat t.ex. finskt eller finlandssvenskt teckenspråk, tecknat tal på finska eller svenska, skrivtolkning, taktila tecken, skrivande. Som fungerande kommunikationsmetoder har man alltså inte betraktat kunskaper i andra talade språk eller tecknade språk.

I fortsättningen begränsar FPA inte en persons rätt till tolktjänst utgående från vilket språk personen använder. Kommunikationsmetoden kan alltså vara t.ex. skrivtolkning på engelska eller ryskt teckenspråk.

FPA strävar efter att ordna tjänsten på det språk som kunden behöver. I praktiken har de serviceproducenter som har ett avtal med FPA dock inte alltid sådana tolkar anställda som kan tillhandahålla tjänsten med den kommunikationsmetod som kunden använder. I sådana situationer försöker man ordna tolkning genom direktupphandling.

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning tillhandahålls fortsättningsvis endast av tolkar som har utbildning för att tillhandahålla tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Tolktjänsten ordnas inte i fortsättningen heller som relätolkning, utan motiveringen till användning av två eller flera tolkar måste ha samband med innehållet i beställningen (uppdragets kravnivå eller längd).

Bakgrunden till förändringen ligger i avgöranden som försäkringsdomstolen och besvärsnämnden för social trygghet meddelat FPA.

Kunduppgiftsblanketterna TU10, TU11 och TU12 kommer att uppdateras under våren. Innan de nya kunduppgiftsblanketterna finns tillgängliga kan kunderna meddela Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning om de behöver tolkning på något främmande språk.