FPA:s telefontjänst på ryska, somaliska och arabiska avvecklas på obestämd tid

Efter jul avvecklar FPA på obestämd tid sin nationella telefontjänst som har betjänat kunder på ryska, somaliska och arabiska.

Telefontjänsten har hjälpt kunderna med frågor om FPA:s förmåner särskilt i det inledande skedet av kontakten med FPA. När kundens kunskaper i finska, svenska och engelska har blivit bättre har kunden hänvisats till FPA:s tjänster på dessa språk.

Många kunder har tyckt att tjänsten varit nyttig. Telefontjänsten har under tiden 1.12.2018­–30.11.2019 i medeltal betjänat 2 080 kunder per månad och svarsprocenten har varit bara ca 26 %.

FPA blir tvungen att avveckla telefontjänsten på ryska, somaliska och arabiska på obestämd tid. Det har uppkommit utmaningar i organiserandet av det dagliga arbetet som måste lösas innan man kan fortsätta med tjänsten.

– Det här är en verkligt beklaglig sak. I framtiden hoppas vi att vi kan fortsätta med tjänsten och också utveckla den. Vi har upplevt att tjänsten har varit till nytta för kunderna, berättar direktören för Huvudstadsregionens kundserviceenhet Matti Kujala.

Servicen ordnas på annat sätt

Också i framtiden betjänas kunderna på olika språk. Om FPA:s kundtjänst bedömer att kunden inte kan sköta sitt ärende på finska, svenska eller engelska ser FPA till att kunden får betjäning på ett annat språk. FPA har under de senaste åren rekryterat kundservicesakkunniga som behärskar olika språk och som kan hjälpa till i de här situationerna.

Kunder har även rätt till tolkning när de sköter sina ärenden hos FPA, om de inte kan använda sitt modersmål eller om det inte finns något gemensamt språk de kan använda med den FPA-anställda. Vid behov sköter FPA om att kunden får en utomstående professionell tolk.

Närmare information för kunder