Förfarandet med kostersättning under arbetspraktik inom yrkesinriktad rehabilitering har ändrts

Rehabiliteringsklienter som deltar i arbetspraktik kan inte längre få kostersättning i form av ett penningbelopp från den serviceproducent som tillhandahåller rehabiliteringen. Målet är att måltiderna under klienternas arbetspraktik i fortsättningen ska ordnas på annat sätt.

Förfarandet med kostersättning under arbetspraktik som ingår i yrkesinriktad rehabilitering ändras så att serviceproducenterna i fortsättningen inte längre betalar kostersättning direkt till klienterna.  Inte heller klienter som följer en specialdiet kan längre få sådan kostersättning.

FPA rekommenderar att serviceproducenterna i fortsättningen under perioderna med arbetspraktik ordnar klienternas måltider på arbetspraktikplatserna eller på matställen i närheten av dem.

FPA ersätter serviceproducenterna för kostnaderna för klienternas måltider under arbetspraktik inom följande yrkesinriktade rehabiliteringstjänster: yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar, sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK) och yrkesinriktade TAITO-kurser.