Innehållet i brev som FPA skickat ut under vecka 35 kan delvis synas genom kuvertets adressfönster

En del av texten i brev som FPA skickat ut 26–27.8.2020 kan synas genom kuvertets adressfönster. Problemet beror på en ny papperskvalitet som breven skrivits ut på.

FPA har 26–27.8.2020 skickat ut beslut och handlingar där texten delvis kan synas genom kuvertets adressfönster. Problemet beror på en ny papperskvalitet som breven skrivits ut på.

FPA använder inte längre det här pappret, men ca 80 000 brev hann skrivas ut och skickas innan problemet uppdagades. FPA har gjort en anmälan om incidenten till dataombudsmannen.

– Även om problemet uppdagades snabbt hann vi tyvärr skicka ut brev på det här pappret till kunderna. Pappret i fråga har nu bytts ut. Vi beklagar misstaget, säger IT-direktör Jukka Melanen.

FPA skriver dagligen ut ungefär 60 000 brev.

Närmare information för kunderna