Lättare att känna igen samtal från FPA

FPA ringer i regel upp sina kunder endast från två telefonnummer. Det här gör det lättare för kunderna att känna igen samtal som kommer från FPA. Det lönar sig för kunderna att svara på samtalen, eftersom handläggningen av deras förmånsärenden då går snabbare.

Samtal från FPA till kunderna kommer i vanliga fall från antingen numret 020 692 219 eller 020 634 1611. För kunder som har förmånsärenden under behandling lönar det sig att spara de här två numren i telefonens minne. Även samtal på svenska och engelska kommer i vanliga fall från de här numren.

En FPA-anställd kan ringa till en kund exempelvis när det behövs ytterligare uppgifter för att kundens ansökan ska kunna avgöras eller när en bilaga saknas i ansökan. För FPA är ett telefonsamtal det snabbaste sättet att få ytterligare uppgifter av kunden, och handläggningen av ansökan går snabbare när FPA får de uppgifter som behövs per telefon.

FPA ringer också upp när kunden har bokat en telefontid eller har bett att bli uppringd på grund av kö i telefontjänsten.

I vissa fall kan ett samtal från FPA också komma från något annat nummer.

Närmare information för kunder