Studiestödet dras in för 3 000 högskolestuderande

FPA följer årligen upp de högskolestuderandes studieframgång. Den uppföljning som gjordes i höstas omfattade 131 600 högskolestuderande. På basis av uppföljningen dras studiestödet in för cirka 3 000 studerande.

Hösten 2021 skickades fler begäranden om utredning än föregående år. Vid uppföljningen av studieframgången för läsåret 2019–2020 hade kraven på studiepoäng sänkts för alla högskolestuderande på grund av coronaepidemin.

Vid uppföljningen för läsåret 2020–2021 sänktes inte kravet på studieprestationer. Om coronaepidemin inverkat på hur studierna framskridit under läsåret 2020–2021 skulle den studerande redogöra för det i sitt svar på utredningsbegäran.

Uppskattningsvis kommer studiestödet för 3 000 studerande att dras in från och med januari på grund av att den studerande inte avlagt tillräckligt med studiepoäng. För ungefär 1 700 av dem dras studiestödet in på grund av att de inte besvarade utredningsbegäran.

Vad kan en studerande göra om studiestödet dras in?

Om studiestödet dragits in för att den studerande glömde att svara på begäran om utredning kan han eller hon be att indragningsbeslutet rättas.

Beslutet om indragning av studiestödet innehåller information om hur den studerande kan återfå sin rätt till studiestöd. Den studerande kan få stöd på nytt när han eller hon efter indragningen har genomfört de studier som krävs. Den studerande kan också få studiestöd på nytt om det finns ett godtagbart skäl till att han eller hon inte har avlagt det antal studiepoäng som krävs. Ett godtagbart skäl kan till exempel vara sjukdom eller någon annan svår livssituation.

Med beslutet om indragning skickas också en anvisning om vilka andra stöd man kan få som studerande.

Läs mer