De nya serviceproducenterna för multiprofessionell individuell rehabilitering har valts

Tjänsterna i enlighet med de nya avtalen för multiprofessionell individuell rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering tillhandahålls från och med 1.1.2022.

FPA har konkurrensutsatt producenterna av multiprofessionell individuell rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering. Tjänsterna ordnas i enlighet med de nya avtalen från och med 1.1.2022.  De nya serviceproducenterna publiceras på adressen fpa.fi/sokserviceproducent 1.12.2021.

FPA kontaktar de klienter som måste byta serviceproducent på grund av att klientens nuvarande serviceproducent inte valdes i anbudsförfarandet. Vid behov får klienterna hjälp med att välja en ny serviceproducent av sin nuvarande serviceproducent eller av FPA.

Läs mer om krävande multiprofessionell individuell rehabilitering (kela.fi).