Fortfarande lokala problem med tillgången till FPA-taxi 

På vissa håll förekommer det fortfarande problem med tillgången till FPA-taxi. För kunderna kan det innebära att taxin inte kommer i tid eller helt uteblir. Mest problem med taxitransporterna har det varit i Nyland.

En del av serviceproducenterna för FPA-taxi byttes ut i början av 2022, varefter det i varje landskap har funnits två serviceproducenter.

– I största delen av landet fungerar servicen mycket bra just nu, men på alla håll är servicen inte på den nivå som avtalet med FPA förutsätter, säger Anne Giss, ansvarig planerare vid FPA.

FPA följer fortfarande dagligen noggrant hur taxitransporterna fungerar och samarbetar med serviceproducenterna för att hitta lösningar och förbättra servicen. Mest problem med transporterna har det varit i Nyland. På grund av de problem som uppstått har FPA varit tvungen att vidta ekonomiska sanktioner för att säkerställa kvaliteten på taxitjänsterna.

Under januari-februari 2022 gjordes sammanlagt cirka 600 000 taxiresor som ersattes av FPA. Av dessa genomfördes cirka 99 procent enligt kundens beställning.

Det är viktigt att kunderna känner till sina rättigheter

Det är viktigt att kunderna känner till sina rättigheter om en taxiresa som beställts på förhand försenas eller inte alls blir av.

Om det finns risk för att en överenskommen transport försenas med mer än 15 minuter eller inte alls kan genomföras, ska serviceproducenten för FPA-taxi, dvs. i praktiken beställningscentralen, kontakta kunden och komma överens om en ersättande transport.

– FPA har märkt att taxiserviceproducenterna inte alltid ordnar ersättande transporter för kunderna om producenterna inte själva kan genomföra resan. FPA kommer att ta upp den här frågan med serviceproducenterna, påpekar Giss.

Om taxin inte kommer som avtalat, ska kunden först kontakta serviceproducenten och komma överens om en ersättande transport. 

Och kunden inte får kontakt med beställningscentralen kan kunden beställa transporten av någon annan serviceproducent och begära ersättning för kostnaderna av den serviceproducent hos vilken transporten ursprungligen beställdes. 

Det lönar sig att beställa FPA-taxi på förhand för att försäkra sig om att man kan genomföra sitt besök inom hälso- och sjukvården som planerat. Särskilt rullstolstaxi kan vara svår att få tag på om transporten inte har beställts på förhand.

Om taxiresan inte genomförs enligt beställningen bör kunden alltid i första hand göra en reklamation till serviceproducenten. Det är viktigt för FPA att reklamationen görs noggrant och att det finns uppgifter om vad som har hänt och var samt hos vilken serviceproducent beställningen gjordes. 

Respons kan också ges direkt till FPA:s kundservice. Telefonnumren för kundservicen finns på adressen www.fpa.fi/ring-fpa. Man kan också skicka ett meddelande i MittFPA på adressen www.fpa.fi/mittfpa.

Läs mer