FPA konkurrensutsätter individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

FPA konkurrensutsätter individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering i alla sina försäkringsdistrikt. Terapitjänsterna genomförs i enlighet med de nya avtalen från och med 1.1.2023.

Individuell terapi upphandlas på finska och svenska i södra, västra och norra försäkringsdistriktet.

I östra och mellersta försäkringsdistriktet upphandlas individuell terapi på finska.

Konkurrensutsättningen gäller följande terapitjänster:

 • vattenterapi
 • fysioterapi
 • ridterapi som ges av en fysioterapeut
 • bildkonstpsykoterapi
 • musikterapi
 • neuropsykologisk rehabilitering
 • familjeterapi
 • talterapi
 • psykoterapi
 • ergoterapi
 • ridterapi som ges av en ergoterapeut.

Upphandlingsannonserna har publicerats i Hilma (www.hankintailmoitukset.fi), och anbudsmaterialet som gäller de tjänster som upphandlas har publicerats i sin helhet i Hanki-tjänsten (www.hanki-palvelu.fi). 

Tidsfristen för inlämnande av anbud på finska går ut 27.4.2022 kl. 12.00 och för anbud på svenska  29.4.2022 kl.10.00.

Förfrågningar medan anbudsförfarandena pågår

Eventuella frågor som gäller anbudsmaterialet kan ställas i Hanki-tjänsten inom den tid som anges i anbudsförfrågan.