Nya telefonnummer för beställning av FPA-taxi

Valfriheten för dem som använder taxi för resor som ersätts av FPA utvidgas år 2022, då två serviceproducenter som ingått avtal med FPA är verksamma i varje område. Samtidigt tar man i bruk nya telefonnummer för beställning av FPA-taxi.

Från och med 1.1.2022 finns det i varje landskap två serviceproducenter av vilka taxiresor som ersätts av FPA kan beställas. Kunden kan själv välja av vilkendera han eller hon beställer sin resa. De nya numren tas i bruk 20.12.2021. Från och med då kan man på de här numren beställa resor som görs 1.1.2022 och senare. Resor som görs under detta år ska beställas på de nuvarande numren.

De nya numren betjänar 20.12–30.12. vardagar kl. 8–16 och från 31.12 kl. 8 dygnet runt.

För att FPA ska kunna ersätta en taxiresa måste kunden beställa resan från någondera av serviceproducenterna i det egna landskapet. Då betalar kunden endast en självriskandel för resan, som är 25 euro för en enkelresa.

Serviceproducenterna ansvarar för att alla de taxiresor som beställts av dem och som ersätts av FPA sköts i enlighet med beställningen och med ett ändamålsenligt fordon. Det är fråga om en helhetsservice som omfattar beställning av taxiresor, samordning och förmedling av resor, ordnande och övervakning av transporttjänster samt betalningsrörelse och rapportering. Betalningsrörelsen sköts med hjälp av FPA:s elektroniska direktersättningsförfarande.

Telefonnumren till sms-tjänsten för personer med hörsel- eller talskada ändras

Kunder som har en hörselskada eller talskada kan beställa sina taxiresor per sms. Uppgifter om kunden ska ändå lämnas per telefon i samband med den första beställningen. Även om kunden har använt sms-tjänsten tidigare, måste han eller hon meddela sina uppgifter per telefon till de nya serviceproducenterna. Samtidigt får kunden ytterligare anvisningar om hur resorna i fortsättningen ska beställas per sms.

Reformer som kunderna önskat utlovas

Utöver valfriheten utlovas också andra ändringar som kunderna önskat. I fortsättningen får kunder som så önskar via sms veta när bilen har godkänt beställningen samt förarens telefonnummer. En annan viktig förändring är att uppgifter om kundens långvariga rätt att använda taxi och om hur årssjälvrisken (300 euro år 2022) uppfylls förmedlas från FPA till direkt serviceproducenten.

Uppgifterna förmedlas i en elektronisk tjänst för förfrågningar (Takso), där man med kundens tillstånd kan förmedla också andra långvariga uppgifter som hänför sig till resan. Det kan t.ex. gälla information om huruvida kunden har hjälpmedel med på resan. Via tjänsten kan man med klientens samtycke också förmedla uppgifter om huruvida klienten har beviljats en betalningsförbindelse för utkomststöd för självriskandelen av resan. Om kunden inte ger sitt samtycke till användning av elektronisk betalningsförbindelse, kan FPA fortfarande bevilja kunden en betalningsförbindelse i pappersform.

Rätten till bekant taxi kvarstår

Om FPA tidigare har beviljat kunden rätt att använda en bekant taxi, kvarstår rätten även om serviceproducenten byts ut. Det lönar sig för kunden att fråga föraren i sin nuvarande bekanta taxi om han eller hon fortsätter att sköta transporter för någon av de nya serviceproducenterna. Om kundens nuvarande bekanta taxi inte fortsätter att transportera kunden fr.o.m. 1.1.2022, ska kunden kontakta serviceproducenten för att ordna en ny bekant taxi. FPA rekommenderar att kunderna frågar efter en ny bekant taxi efter att de har hunnit jämföra serviceproducenterna i sitt område till exempel under början av året.  

FPA ersatte 2,7 miljoner taxiresor år 2020

FPA betalar ersättning för kostnaderna för resor till hälso- och sjukvård om resan har gjorts på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning. Resorna ersätts i regel enligt det billigaste färdsätt som finns att tillgå. Om kundens hälsotillstånd eller trafikförhållandena förutsätter anlitande av specialfordon, såsom taxi, kan ersättning betalas enligt kostnaderna för anlitande av specialfordon.

År 2020 ersatte FPA ca 2,7 miljoner taxiresor för ca 367 610  personer. För taxiresorna betalades ersättningar till ett belopp om 169  miljoner euro.

Se de nya beställningsnumren: https://www.kela.fi/web/sv/andringar-i-taxiresorna-1.1.2022

Regionla meddelanden

Läs mer: