De nya serviceproducenterna för gruppterapitjänster för barn och unga har valts

FPA har valt serviceproducenterna för nästa avtalsperiod för de finskspråkiga gruppterapitjänster för barn och unga som ordnas inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering. Serviceproducenterna för gruppterapitjänster för vuxna väljs i november.

FPA har genom ett anbudsförfarande valt de serviceproducenter som under nästa avtalsperiod tillhandahåller gruppterapitjänster för barn och unga inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering. Tjänsterna ordnas i enlighet med de nya avtalen från och med 1.1.2022. Avtalen med de nuvarande serviceproducenterna gäller till och med 31.12.2021.

FPA skickar ett brev till de klienter som måste byta serviceproducent på grund av att klientens nuvarande serviceproducent inte valdes i anbudsförfarandet. Vid behov får klienterna hjälp med att välja en ny serviceproducent av sin nuvarande serviceproducent eller av FPA.

Anbudsförfarandet gällde finskspråkiga gruppterapitjänster för barn och unga samt vuxna. De nya serviceproducenterna för gruppterapitjänster för vuxna väljs i november. Anbudsförfarandet omfattade inte individuell terapi.

 

Svenskspråkiga gruppterapitjänster upphandlas vid behov genom direktupphandling.

Närmare information: FPA har valt serviceproducenter av krävande medicinsk terapi och gruppterapi för barn och unga för en ny avtalsperiod (14.10.2021)