Försök att lura folk på pengar i FPA:s namn via MobilePay

En begäran om penningöverföring via mobilbetalningsapplikationen MobilePay har skickats ut i FPA:s namn. Det är fråga om en bluff. FPA återkräver aldrig förmåner via mobilbetalningsapplikationer.

FPA har fått kännedom om ett fall där en person har fått en betalningsbegäran i FPA:s namn i applikationen MobilePay. I begäran påstås att FPA återkräver mottagarens förmåner. Det är fråga om en bluff. FPA återkräver inte förmåner och gör inte penningöverföringar via mobilbetalningsapplikationer.

FPA:s beslut om återkrav skickas per post som brev från FPA. Återkravsbeslut och betalningsuppgifter kan dessutom kontrolleras i MittFPA, där kunden måste identifiera sig för komma in.

Om du har fått en begäran i en mobilbetalningsapplikation om att betala tillbaka förmåner till FPA, gör så här:

  • godkänn inte begäran och överför inte pengar
  • underrätta din bank
  • gör en polisanmälan
  • Läs guiden om dataläckagehjälp www.tietovuotoapu.fi/sv.

FPA har gjort en brottsanmälan och utreder ärendet tillsammans med andra myndigheter.