Grundersättning för galkanezumab utifrån ersättningsrätt 3007

Läkemedelssubstans: Galkanezumab
Läkemedelspreparat: Emgality
Sjukdom: Migrän

Vad förändras?

Läkemedlet Emgality berättigar från 1.10.2020 till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrätt

  • 3007. Erenumab, fremanezumab och galkanezumab.

Innan dess är läkemedlet inte ersättningsgillt.

Vem kan få ersättning?

Rätt till ersättning för galkanezumab kan beviljas för profylaktisk behandling av migrän. Se villkoren för beviljande av den nya ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats.

Läs mer