Numret för ersättningsrättigheten för dabrafenib och trametinib 167 ändras till 1509

Läkemedelssubstans: Dabrafenib, trametinib
Läkemedelspreparat: Tafinlar, Mekinist
Sjukdom: Melanom

Vad förändras?

Dabrafenib och trametinib ger rätt till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt 167 vid behandling av melanom som har spridit sig och som inte kan avlägsnas kirurgiskt.

Numret för ersättningsrätten ändras och är från 1.10.2020

  • 509. Dabrafenib och trametinib.

Ersättningsrätt 1509 gäller i fortsättningen både vid adjuvant behandling och vid melanom som har spridit sig och som inte kan avlägsnas kirurgiskt. Villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten ändras inte.

Också numret för grundersättningsrättigheten 362 ändras så att grundersättning i fortsättningen kan betalas utifrån ersättningsrätt 3024.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheten på FPA:s webbplats (länkarna i meddelandet).

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har ersättningsrätt 167 eller 362 och som har fått ersättning för dabrafenib eller trametinib ersättningsrättigheterna 1509 och 3024.

Läs mer