Alla informationstjänster på samma ställe på FPA:s webbplats

Alla de informationstjänster och informationsprodukter som FPA erbjuder finns nu samlade på ett och samma ställe på fpa.fi. Användaren kan till exempel söka information ämnesvis. Målet är att de kunder och intressentgrupper som använder den information som FPA producerar ska få ännu bättre service än tidigare.

FPA erbjuder och utvecklar informationstjänster för att hjälpa sina kunder och samhället. Tjänsterna omfattar bland annat studier, statistik och material.

– All denna information som FPA producerar har samlats på ett och samma ställe på fpa.fi och utgör nu en tydlig och åskådlig helhet, berättar Tommi Laukka som har lett webbutvecklingsprojektet.

– Det är meningen att informationen ska gå lättare att hitta och att kunden på en gång ska se vilka informationskällor det finns att tillgå för exempelvis bostadsbidrag.

Sidornas tydliga grafiska utseende gör också att det är lättare att hitta och ta till sig den information man behöver.

FPA producerar viktig information

På webbsidorna för informationstjänster finns en förteckning över FPA:s informationsprodukter och informationstjänster och det går också att bläddra i informationen enligt ämne. På sidorna beskrivs även FPA:s roll som producent av samhälleligt viktig information samt de utvecklingsprojekt som FPA deltar i. FPA deltar bland annat aktivt i arbetet i den kommitté som har tillsatts för att reformera den sociala tryggheten.

Webbsidorna för informationstjänster finns på finska, svenska och engelska. De omarbetade sidorna öppnades den 30 juni och de hittas på följande adresser:

Ytterligare information

  • projektledare Tommi Laukka
  • ansvarige för kundrelations Minna Ylikoski
  • e-post förnamn.efternamn@kela.fi