FPA erbjuder information för kunskapsbaserad ledning - vi sammanställde ett informationspaket för välfärdsområdena

Hur stor del av befolkningen inom välfärdsområdena får grundläggande utkomststöd, sjukpension eller sjukvårdsersättningar? Hur fördelas pengarna mellan områdena? Vi har sammanställt ett urval av statistikuppgifter för välfärdsområdena. Som bäst bygger vi även en ny faktaportal som samlar ihop alla forsknings- och statistikuppgifter från FPA.

FPA producerar sådana tillförlitliga, jämförbara och aktuella uppgifter om sina förmåner som stöder planering, ledning och beslutsfattande inom välfärdsområdenas social- och hälsovårdstjänster. De förmåner som FPA handhar är exempelvis grundläggande utkomststöd, sjukpension och sjukvårdsersättningar.

Till exempel år 2021 fick 4,5 miljoner personer FPA-förmåner, vilket är cirka 81 % av hela befolkningen. Sjukförsäkringsersättningar fick 3,9 miljoner personer, det vill säga upp till 70 % av befolkningen. FPA:s förmåner (16,1 md euro) och välfärdsområdenas tjänster (uppskattningsvis över 20 md euro) utgör cirka hälften av de totala utgifterna för den sociala tryggheten. De övriga utgifterna för den sociala tryggheten består till största del av arbetspensioner. År 2020 var utgifterna 76,5 miljarder euro.

Faktapaket visar upp FPA:s statistik för välfärdsområdena

Vi har sammanställt ett faktapaket för välfärdsområdena utifrån våra statistikdatabaser. Uppgifterna som sammanställts enligt förmån visar hur stor andel av befolkningen inom välfärdsområdet som får någon förmån och hur pengarna fördelas mellan välfärdsområdena. Utöver välfärdsområdena medverkar också Helsingfors stad.

Paketet innehåller uppgifter om följande förmåner:

  • rehabilitering
  • grundläggande utkomststöd
  • sjukvårdsersättningar (exkl. läkemedel)
  • arbetsmarknadsstöd
  • arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen
  • sjukpension (unga).

Samma uppgifter hittas i FPA:s statistikdatabas Kelasto när man söker enligt välfärdsområde eller kommun.

I FPA:s faktaportal sammanställs forsknings- och statistikuppgifter

Som bäst bygger vi en ny tjänst på nätet där vi sammanställer alla forsknings- och statistikuppgifter som har publicerats på fpa.fi. I tjänsten publicerar vi dessutom FPA:s forskningsbloggar (på finska), analyser och uppgifter sammanställda enligt tema t.ex. om forskningsfinansiering.

Genom att följa nyheterna på fpa.fi eller prenumerera på nyhetsbrevet FPA och välfärdsområdena håller du dig uppdaterad om faktaportalen och när den publiceras.

Läs mer