Ansök i tid om utkomststöd för december

Det lönar sig att lämna in ansökan om utkomststöd i god tid så att stödet hinner betalas ut före julen.

I december är den första utbetalningsdagen för utkomststöd 1.12 och den sista före jul 23.12. Stödet hinner betalas ut om ansökan och nödvändiga bilagor har skickats till FPA senast 10.12. För att undvika köer lönar det sig att alltså skicka ansökan för december så fort som möjligt. Om kundens inkomster är regelbundna och de troligen inte ändrar under de kommande månaderna, kan man ansöka om utkomststöd för flera månader redan i november.

FPA utfärdar ett beslut om utkomststöd inom 7 vardagar från det att ansökan inkommit. Det här förutsätter att FPA också har fått alla bilagor som behövs. Om bilagor saknas från ansökan ombes kunden lämna in dem. I sådana fall avgörs ansökan inom 7 vardagar efter att de bilagor som saknas kommit in.

Brådskande fall handläggs separat

Om kunden har ett brådskande behov av utkomststöd bör kunden kontakta FPA:s serviceställe eller ringa servicenumret 020 692 227. Brådskande situationer kan till exempel vara ett akut behov av att få en betalningsförbindelse för mediciner eller livsmedel.

Om kunden har ett brådskande behov av utkomststöd utanför FPA:s öppettider, kan kommunen efter övervägande bevilja kompletterande eller förebyggande utkomststöd. I en akut situation under julhelgerna kan kunden kontakta socialjouren i sin boendekommun.

Julhelgerna inverkar på handläggningen av stöden för januari

På grund av julhelgerna har december färre vardagar än andra månader. Det bör man beakta vid ansökan om utkomststöd för januari. I januari betalas utkomststödet ut 3.1.2022. Stödet hinner betalas in på kontot den dagen, om ansökan och de bilagor som behövs har lämnats in till FPA senast 20.12.2021.

Man kan kontrollera handläggningsstatus för sin egen ansökan i MittFpa. Man loggar in i e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-id på adressen www.fpa.fi/mittfpa.

Läs mer