Företagares rätt till arbetsmarknadsstöd upphör och självriskdagarna tas åter i bruk den 1 mars

Tillfälliga lagändringar gällande arbetslöshetsförmånerna har tillämpats under januari-februari. På grund av coronaepidemin har företagare undantagsvis kunnat få arbetsmarknadsstöd på vissa villkor. Inga självriskdagar har heller tillämpats i början av en arbetslöshetsperiod. Dessa ändringar upphör att gälla i slutet av februari.

De tillfälliga lagändringarna gällande arbetslöshetsförmånerna upphör att gälla 28.2.2022. Under coronaepidemin har FPA på vissa villkor kunnat betala arbetsmarknadsstöd till företagare, även om företagsverksamheten inte har upphört helt. Vid ingången av mars återinförs de vanliga reglerna om att företagare kan få en arbetslöshetsförmån från FPA eller arbetslöshetskassan endast om företagaren har blivit arbetslös, det vill säga om företagsverksamheten har upphört.

Självrisktiden i början av arbetslösheten tas åter i bruk från och med början av mars. Med självrisktid avses de 5 dagar i början på arbetslösheten för vilka arbetslöshetsförmåner inte kan betalas ut.

Den retroaktiva ansökningstiden för arbetslöshetsförmåner är 3 månader. Om ansökan om arbetslöshetsförmåner gäller tid som gått, kan FPA vid handläggningen tillämpa de lagändringar som redan upphört att gälla.

Läs mer