Regeringen föreslår en ny jobbsökningsmodell för arbetslösa

Finlands regering har föreslagit en ny modell för jobbsökning. Målet är att erbjuda arbetslösa arbetssökande mera individuellt stöd än tidigare framför allt i början av arbetslösheten. Också i den nya modellen ska den arbetssökande regelbundet söka jobb för att bevara rätten till sin arbetslöshetsförmån. De karenser som tillämpas på arbetslöshetsförmåner planeras ändå bli kortare.

Avsikten är att den nya jobbsökningsmodellen, det vill säga den så kallade nordiska modellen för arbetskraftsservice, ska träda i kraft i maj 2022. I den nya modellen görs en individuell bedömning av varje arbetslös persons situation och möjligheter att söka arbete. Den arbetslösa arbetssökanden och en sakkunnig hos TE-tjänster eller kommunen träffas genast under de första arbetslöshetsdagarna för att göra upp en plan för sysselsättning. Efter det träffas de till en början varannan vecka. Avsikten är att varje arbetssökande ska få sådant stöd och sådana tjänster som han eller hon behöver.

I den nya modellen ska den arbetslösa i princip söka fyra arbeten varje månad för att bevara rätten till sin arbetslöshetsförmån. Om den arbetssökande är arbetsoförmögen kan man göra undantag från det här villkoret. Den arbetslösa kan själv välja vilka arbeten han eller hon söker. En arbetslös som har sökt arbete tillräckligt aktivt och har följt sysselsättningsplanen kan inte förlora sin arbetslöshetsförmån och beloppet av förmånen minskar inte.

Betydligt kortare karenser

En arbetssökande som inte söker arbete så som man kommit överens kan få en påminnelse. Om personen upprepar försummelsen kan han eller hon få en kort karens. Under den tiden betalas inte någon arbetslöshetsförmån över huvud taget. Karensen är dock bara 5 eller 10 dagar i stället för nuvarande 60 dagar.

Om en arbetssökande upprepade gånger försummar att söka arbete kan han eller hon förlora sin rätt till arbetslöshetsförmåner tills vidare. En arbetssökande som vägrar ta emot en säker arbetsmöjlighet kan få 45 dagars karens. För närvarande är karensen 90 dagar.

Följande skede är att lagförslaget gällande reformen ges till riksdagen för behandling. FPA informerar och instruerar sina kunder när lagarna har fastställts och detaljerna är klara.

Läs mer