FPA ger ut moderskapsförpackningens bilderbok på samiska

FPA ger för första gången ut moderskapsförpackningens bilderbok också på de samiska språken. Böckerna på samiska finns att få från ingången av 2022. Det blir också möjligt att retroaktivt få boken till moderskapsförpackningarna 2020 och 2021.

FPA publicerar den bilderbok som ingår i moderskapsförpackningen 2022 (boken heter på svenska Glädjedroppar!) på alla de tre samiska språk som talas i Finland. Dessutom gratuleras föräldrarna för första gången också på samiska i det följebrev som finns i varje moderskapsförpackning 2022.

Tidigare har en översättning till samiska av boken i moderskapsförpackningen bara funnits att få på nordsamiska som en utskrivbar pdf-fil. De nya böckerna på samiska ges ut som två separata tryckta böcker, av vilka den ena har text på nordsamiska och enaresamiska och den andra på skoltsamiska och finska.

Böckerna på samiska kan beställas från och med början av 2022

Böckerna på samiska kan beställas från FPA och de skickas separat per post till kunderna. Böckerna kan beställas från och med början av 2022. Beställningen kan göras via FPA:s samiskspråkiga telefon- eller distansservice eller genom att skicka e-post till adressen saame@kela.fi. Anvisningar för hur boken kan beställas finns också i varje moderskapsförpackning.

Också de som fått moderskapsförpackningen 2020 och 2021 kan undantagsvis retroaktivt beställa bilderboken på samiska. I samband med beställningen kontrolleras att familjen har fått beslut om moderskapsunderstöd och att man valt att få moderskapsförpackningen i stället för en penningsumma. Man kan beviljas moderskapsunderstöd om man är stadigvarande bosatt i Finland. En mamma som kommit från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz till Finland för att arbeta eller som är familjemedlem till någon som kommit till Finland för att arbeta har också rätt till moderskapsunderstöd. Då ska mamman också omfattas av den finländska sociala tryggheten.

En bok på samiska bidrar också till att återuppliva språket

En första bok på det egna språket signalerar för samiskspråkiga föräldrar att moderskapsförpackningen är avsedd också för dem. Att rimma och ramsa tillsammans skapar en känsla av gemenskap mellan läsaren och barnet. Genom lek och läsning tillsammans blir bruket av samiska en naturlig del av barnets liv redan från början. På så sätt kan böckerna också bidra till att återuppliva de hotade samiska språken.

Barnets första bok Glädjedroppar! (boken heter på samiska Illu rišaida!, Ilo riškáttâl! och Rämm kuäškknjâst!) hör till Sanoma Pros produktserie Oppi & ilo, som stöder utvecklingen av barns kunskaper och färdigheter. Boken Glädjedroppar! har skrivits av Sirpa Sironen-Hänninen. Hon är författare som skriver poesi för barn, barnskötare och utbildad sagomassagehandledare. Bokens målgrupp är 0–2-åriga barn.

De samiskspråkiska utgåvorna är gjorda i samarbete med Sanoma Pro. För den nordsamiska översättningen av boken svarar Pekka Sammallahti, professor emeritus i samiska. Översättningen till enaresamiska är gjord av Petter Morottaja, språkvetare, redaktör och författare medan översättningen till skoltsamiska är gjord av översättare Hilkka Fofonoff.

En bilderbok för barnet har ingått i den finländska moderskapsförpackningen sedan 1985.

Läs mer