FPA kan tillfälligt trygga den nödvändiga försörjningen för personer som söker eller får asyl eller tillfälligt skydd

På grund av undantagssituationen till följd av kriget i Ukraina kan FPA vid behov tillfälligt bevilja en person som anlänt till Finland under de senaste veckorna brådskande, nödvändigt stöd i form av grundläggande utkomststöd, även om personen redan omfattas av mottagningstjänsterna.

Enligt Migrationsverkets pressmeddelande har flyktingförläggningarnas tjänster för dem som bor i privat inkvartering på vissa ställen blivit överbelastade. Därför har inte alla kunder fått mottagningspenning i tid. Under normala förhållanden svarar förläggningen för de nyanländas nödvändiga försörjning, och då uppstår i princip inte rätt till grundläggande utkomststöd.

Under de senaste veckorna har det dock förekommit situationer där personer som kommit till Finland för att söka asyl eller tillfälligt skydd eller som redan får tillfälligt skydd, temporärt har behövt brådskande, nödvändigt ekonomiskt stöd, även om de omfattas av mottagningssystemet.

FPA har fått förfrågningar om hur de ukrainare som väntar på att få registrera sig på en förläggning eller som väntar på mottagningspenning klarar sig. På grund av undantagssituationen kan FPA vid behov tillfälligt bevilja en person brådskande, nödvändigt stöd i form av grundläggande utkomststöd, om personen till följd av att förläggningens tjänster är överbelastade inte har fått nödvändigt ekonomiskt stöd från förläggningen.

I dessa situationer ska personen personligen sköta sina ärenden vid FPA:s serviceställe. Brådskande, nödvändigt grundläggande utkomststöd beviljas i form av kortvariga betalningsförbindelser för mat och nödvändiga receptbelagda läkemedel. Behovet av en förlängning av undantagsförfarandet bedöms varje vecka. Hittills har behovet varit litet.

FPA:s center för internationella ärenden ger råd

En person som anlänt från Ukraina kan för närvarande vistas i Finland t.ex. som person som söker eller får tillfälligt skydd, som asylsökande eller visumfritt som turist i högst 3 månader. En del av de personer som kommit från Ukraina till Finland är hos familjemedlemmar eller vänner.

FPA:s center för internationella ärenden ger råd i FPA-ärenden till dem som kommer från utlandet till Finland. Det är också möjligt att med fullmakt uträtta ärenden på någon annans vägnar.

Läs mer: