Har du fått en studieplats? Ansök om studiestöd och bostadsbidrag i tid

Det lönar sig för studerande som inleder nya studier att ansöka om studiestöd och allmänt bostadsbidrag i god tid. Man ska ansöka om studiestöd och bostadsbidrag separat. Högskolestuderande betalar hälsovårdsavgiften till FPA från och med vårterminen 2021.

Studerande som inleder sina studier kan ansöka om studiestöd när de har bekräftat att de tar emot sin studieplats. Om man ska bekräfta att man tar emot studieplatsen lönar det sig att göra ansökan om studiestöd genast efter att man har meddelat att man tar emot platsen. Studiestöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkom. Det lönar sig att ansöka om studiestöd för hela studietiden på en gång.

Det går att ansöka om studiestöd även om den studerande ännu inte har en bostad på studieorten. När den studerande har fått en bostad ska han eller hon göra en flyttanmälan, till exempel på adressen www.posti.fi/flyttanmalan. FPA kontrollerar den studerandes boende efter att den första studiepenningen har betalats ut.

Från och med vårterminen 2021 betalar de yrkeshögskole- och universitetsstuderande som har rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (YTHS) tjänster en hälsovårdsavgift till FPA. Hälsovårdsavgiften kan betalas via FPA:s e-tjänst från och med december 2020.

Vet du redan hur du kommer att bo under studietiden? Ansök om allmänt bostadsbidrag nu

Det lönar sig att ansöka om allmänt bostadsbidrag genast när man har ett hyresavtal och vet vilka ens inkomster samt  boendeutgifterna och de övriga omständigheterna kring boendet kommer att vara under våren. Studerande under 18 år som bor självständigt i hyresbostad kan ansöka om bostadsbidrag efter att de fått beslut om studiestöd.

Bostadsbidrag kan beviljas fr.o.m. den 1 januari om hyresavtalet är i kraft den 1 januari och inflyttningen sker inom januari. Ansökan ska vara framme hos FPA före utgången av februari.

Allmänt bostadsbidrag beviljas gemensamt för hela hushållet. En av personerna i hushållet ansöker om bidrag för hela hushållet. Till samma hushåll hör par som bor ihop eller nära släktingar (mor- och farföräldrar, föräldrar och barn) som bor i samma lägenhet samt personer som har hyrt en bostad med gemensamt hyresavtal. Inkomsterna för samtliga personer i hushållet inverkar på möjligheten att få bidrag. Som hushållets inkomster beaktas förvärvsinkomster, kapitalinkomster och flera förmåner, till exempel studiepenning. Studielån beaktas inte som inkomst.

Hyresavtalet ska fogas till ansökan. Ett hyresavtal behövs också när den som ansöker bor i en studentbostad. Hyresavtalet behöver ändå inte lämnas in om FPA får hyresavtalsuppgifterna elektroniskt av hyresvärden. Se vilka hyresvärdar som skickar hyresavtalsuppgifter till FPA elektroniskt.

De som studerar utomlands eller på Åland kan få studiestödets bostadstillägg. Bostadstillägget betalas också till dem som i Finland studerar inom en avgiftsbelagd utbildning vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter och bor på läroanstaltens elevhem. Man ska ansöka om studiestödets bostadstillägg samtidigt som man ansöker om studiestöd.

Det lönar sig att ansöka på nätet

Med FPA:s beräkningsprogram (www.fpa.fi/berakningar) kan studerande ta reda på vilka stöd de har möjlighet att få och hur mycket. För den som är osäker på vilka stöd han eller hon kan ha rätt till lönar det sig att börja med att läsa avsnittet Hurdant studiestöd och bostadsstöd kan du få? på fpa.fi.

Det är möjligt att göra både studiestödsansökan och ansökan om bostadsbidrag via FPA:s e-tjänst: www.fpa.fi/etjanst. Även bilagor kan lämnas in via e-tjänsten.

En studerande som får både allmänt bostadsbidrag och studiestöd måste ge akt på såväl årsinkomstgränsen för studiestöd som månadsinkomsten, som inverkar på bostadsbidraget. Det allmänna bostadsbidraget måste justeras om hushållets sammanlagda inkomster ökar med minst 400 euro/månad eller minskar med minst 200 euro/månad jämfört med inkomsterna i det tidigare beslutet om bostadsbidrag. Ändringar i inkomsterna ska meddelas omedelbart. Innan du ansöker om justering av bostadsbidraget kan du vid behov försäkra dig om att det är nödvändigt att justera bidraget genom att ringa FPA:s servicenummer 020 692 221.

Det finns en tjänst på FPA:s webbplats som visar aktuell information om handläggningstiderna för ansökningar per förmån. Med hjälp av tjänsten kan du uppskatta när din ansökan handläggs. Man kan kontrollera handläggningsskedet för sin egen ansökan genom att logga in på e-tjänsten.

Behöver du studietolkning i höst på grund av funktionsnedsättning?

Ansök om rätt till studietolkning så fort du fått ett beslut om studieplats. Kom också ihåg att beställa studietolk i tid!

Närmare information för kunderna