Nu kan du testa den nya förstasidan i FPA:s e-tjänst

Den nya förstasidan har tagits i bruk och används parallellt med den nuvarande förstasidan. Testversionen har många egenskaper som är till hjälp för användaren, men den är inte helt färdig ännu. Kunder som får en påminnelse om att det behövs tilläggsuppgifter för ansökan styrs automatiskt till den nya förstasidan.

Testversionen av förstasidan är det första steget i arbetet med att förnya e-tjänsten år 2020. Allt ska vara färdigt i slutet av året. Då kommer e-tjänsten att vara lättare att använda, mer tillgänglig och användbar också på mobila enheter.

Eftersom de olika delarna av e-tjänsten omarbetas vid olika tidpunkter kan ansökningsformulärens och applikationernas utseende variera under året. När den nya e-tjänsten är färdig kommer den att ha ett nytt, fräscht utseende som går i blått och vitt.

Den nya förstasidan ger en helhetsbild av kundens situation

Den nya förstasidan ger en helhetsbild av kundens situation och styr kunden vidare. Här kan kunden också följa hur handläggningen av det egna ärendet framskrider. Kunden ser till exempel de förmåner som han eller hon har ansökt om eller får. På förstasidan visas i fortsättningen den uppskattade handläggningstiden, och när FPA har avgjort ärendet visas beslutet.

Det har varit tekniskt mycket krävande att ta fram en ny förstasida för e-tjänsten. Det här beror på att förstasidan har kopplingar till så många olika skeden i förmånshandläggningen och till de bakomliggande systemen. Därför publiceras den nya förstasidan först som en testversion.

– Användbarheten har redan testats av kunder, och nu är det meningen att ytterligare finslipa förstasidan, samla in respons av kunderna och lägga till sådant som fattas, säger Esa Töykkälä, ansvarig för arbetet med att förnya e-tjänsten för privatpersoner.

I testversionen saknas än så länge till exempel uppgifter som gäller förmånshistorik, felaktiga utbetalningar, indrivning och ändringssökande. De uppgifter som saknas kommer att läggas till under vårens lopp.

Meddelanden styr kunden till den nya förstasidan

Om handläggningen av ett ärende kräver åtgärder av kunden, tar FPA kontakt. Om kunden har uppgett sitt telefonnummer eller sin e-postadress i e-tjänsten och gett FPA lov, kan FPA skicka textmeddelanden eller e-postmeddelanden till kunden. Länken som finns i meddelandena går till den nya förstasidan.

FPA kan också skicka påminnelser ungefär en vecka före utsatt tid. I vissa situationer kan det hända att kunden får en påminnelse trots att hon eller han redan har tagit hand om ärendet. På den nya förstasidan kan kunden kontrollera om FPA ännu väntar på åtgärder eller uppgifter.

Kunderna kan själva välja om de vill använda den nuvarande förstasidan eller testversionen. En länk till testversionen hittas uppe på den nuvarande förstasidan i e-tjänsten. Kunder som går in på den nya förstasidan behöver inte identifiera sig på nytt. Man kan när som helst lämna den nya förstasidan och gå tillbaka till den gamla.

Fungerar på mobila enheter och är tillgänglig

Den nya förstasidan fungerar i datorer och mobila enheter. Den är också tillgänglig, och kan användas med skärmläsningsprogram. Efter hand som de övriga delarna av e-tjänsten förnyas, kommer också de att vara tillgängliga och fungera på mobila enheter.

Den nya förstasidan säger också till om kunden inte har gjort något i e-tjänsten på 30 minuter. I så fall kan man fortsätta sessionen eller logga ut.

Närmare information för kunder