Studiestödet dras in för 2 500 högskolestuderande

FPA följer årligen upp de högskolestuderandes studieframgång. Den uppföljning som gjordes i höstas omfattade cirka 118 000 högskolestuderande som hade studiestöd läsåret 2019-2020.

En begäran om redogörelse skickades till 7 600 studerande. Hösten 2020 skickades inte lika många begäranden om redogörelse som tidigare år eftersom kravet gällande minimiantalet studiepoäng i samband med uppföljningen av studieframgången hade lindrats till följd av coronaepidemin. Begäran om redogörelse besvarades av 5 600 studerande. 95 % av svaren lämnades via FPA:s e-tjänst. För största delen godkändes redogörelsen och utbetalningen av studiestödet fortsätter. 

Uppskattningsvis kommer studiestödet för 2 500 studerande att dras in från och med januari på grund av att den studerande inte avlagt tillräckligt med studiepoäng. För ungefär 1 200 studerande drogs studiestödet in på grund av att de inte besvarade begäran om redogörelse. Om studiestödet dragits in för att den studerande glömde att svara på begäran om redogörelse kan han eller hon begära att indragningsbeslutet justeras.

Beslutet om indragning av studiestödet innehåller information om hur den studerande kan återfå sin rätt till studiestöd. Med beslutet om indragning skickas också en anvisning om vilka andra stöd man kan få som studerande.

Läs mer