Arbetsförmåga och rehabilitering

Arbetsgivaren, cheferna, företagshälsovården och FPA kan på olika sätt stödja en arbetstagare vars arbetsförmåga har försvagats.

FPA ordnar rehabilitering som syftar till att stödja och bevara arbetstagares arbetsförmåga och förutsättningar att orka i arbetet. Behovet av rehabilitering konstateras i allmänhet inom företagshälsovården.

FPA kan betala rehabiliteringspenning för tiden med rehabilitering. Om arbetstagaren får lön för rehabiliteringstiden, kan arbetsgivaren få rehabiliteringspenningen till den del som motsvarar lönen. Arbetsgivaren kan hos FPA ansöka om KIILA-kurser som skräddarsys för arbetsplatsen.