Arbetstagarens barn insjuknar

Om arbetstagarens barn är under 10 år och insjuknar, kan arbetstagaren enligt arbetsavtalslagen vara tillfälligt vårdledig i 4 arbetsdagar. FPA betalar inte ut förmåner utifrån tillfällig vårdledighet.

I svårare situationer, där föräldern till ett barn under 16 år inte kan utföra sitt förvärvsarbete på grund av barnets sjukdom eller funktionsnedsättning, kan FPA bland annat betala specialvårdspenning.

Läs mer