Dagpenning vid smittsam sjukdom kan också betalas till arbetsgivaren

FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom till arbetsgivaren om en arbetstagare på grund av en smittsam sjukdom är förhindrad att utföra sitt arbete och arbetsgivaren betalar lön under frånvarotiden. Arbetsgivaren ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom på samma sätt som sjukdagpenning.

Om en arbetstagare har förordnats att vara borta från sitt förvärvsarbete, hållas isolerad eller i karantän för att spridningen av en smittsam sjukdom ska kunna förhindras, kan arbetsgivaren i enlighet med villkoren för ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande betala lön till arbetstagaren för frånvarotiden och ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom hos FPA.

Dagpenningen ersätter den utbetalda lönen till fullt belopp. Dagpenning vid smittsam sjukdom kan beviljas för hela frånvarotiden. Om arbetsgivaren till exempel betalar hälften av lönen under karantäntid betalar FPA hälften av dagpenningen till arbetsgivaren och hälften till arbetstagaren.

Om arbetstagaren kan utföra sitt arbete exempelvis på distans och det inte uppkommer något inkomstbortfall har varken arbetstagaren eller arbetsgivaren rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom.

På fpa.fi-sidorna för arbetsgivare kan man läsa om villkoren för att få dagpenning vid smittsam sjukdom och om hur arbetsgivaren ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom. Ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom ska göras inom 2 månader efter att arbetstagaren har förordnats att vara borta från sitt arbete. För närvarande är handläggningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom ungefär 3 veckor, vilket faller inom ramen för den målsatta tiden.

Läs mer