För temporärt stöd vid epidemi behövs intyg eller utredning av arbetsgivaren

Den som ansöker om temporärt stöd vid epidemi ska be sin arbetsgivare om ett intyg, eller en utredning med motsvarande uppgifter, gällande oavlönad frånvaro som beror på coronavirusepidemin. Arbetsgivaren kan också lämna in uppgifterna till FPA via e-tjänsten för arbetsgivare eller på en blankett. Anvisningar för arbetsgivare finns på fpa.fi.

Det temporära stödet vid epidemi ersätter inkomstbortfall för personer som på grund av coronavirusepidemin är tvungna att ta ledigt från arbetet utan lön för att sköta sina barn. Förmånen kan också betalas till personer som kommer från utlandet till Finland och hänvisas till förhållanden som motsvarar karantän och som därför är tvungna att ta ledigt från sitt arbete utan lön.

Det är endast arbetstagaren som kan ansöka om temporärt stöd vid epidemi, och stödet kan också betalas ut endast till arbetstagaren.

Den som ansöker om temporärt stöd vid epidemi ska till sin ansökan foga ett intyg som arbetsgivaren har fyllt i (blankett SV 20ar), eller en utredning med motsvarande uppgifter, gällande oavlönad frånvaro som beror på coronavirusepidemin. Om en fritt formulerad utredning av arbetsgivaren lämnas in ska av den också framgå alla de uppgifter som begärs på blanketten (SV 20ar). Arbetsgivaren kan också lämna in de uppgifter som behövs via FPA:s e-tjänst för arbetsgivare eller på blanketten.

Anvisningar för arbetsgivare om de uppgifter som behövs för en anmälan om oavlönad frånvaro finns på fpa.fi. Om du lämnar in uppgifterna via e-tjänsten för arbetsgivare ska du först läsa anvisningen på sidan om hur detta görs. 

Arbetsgivare kan ställa frågor om epidemistödet

  • genom att skicka skyddad e-post till adressen tyonantajat.neuvonta@kela.fi
  • i chatten för arbetsgivare
  • genom att ringa servicenumret för arbetsgivare, tfn 020 692 239, måndag–fredag kl. 9‒15.

Läs mer