Rehabilitering för arbetstagare

FPA ordnar rehabilitering som har syftet att stödja och bevara arbetstagares arbetsförmåga och förutsättningar att orka i arbetet. I allmänhet konstateras behovet av rehabilitering inom företagshälsovården.

FPA kan betala rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden. Om arbetstagaren får lön för rehabiliteringstiden, kan arbetsgivaren få rehabiliteringspenningen.

Arbetsgivaren kan ansöka hos FPA om en KIILA-kurs som skräddarsys för arbetsplatsen.