Så här meddelar du förändringar som inverkar på barnavårdsstöden

Om du får hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd ska du utan dröjsmål meddela FPA följande förändringar:

 • om barnet får en kommunal dagvårdsplats. Hemvårdsstöd och privatvårdsstöd betalas inte när barnet är i kommunal dagvård. 
 • om barnets vårduppgifter ändras (t.ex. vårdtiden, vårdplatsen, vårdavgiften eller vårdaren).
 • när barnet börjar i förskola.
 • inledande och avslutande av ett samboförhållande ifall du får vårdtillägg, eftersom vårdtillägget påverkas av familjestorleken.
 • ändrade inkomster ifall du får vårdtillägg, eftersom vårdtillägget påverkas av hela familjens inkomster.
 • om familjen flyttar till en annan kommun.
 • om familjen eller barnet reser utomlands för mer än 3 månader. Meddela också s flyttning till Åland.
 • sysselsättningsläget för dig eller din partner förändras så att det inverkar på omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik.

Om du får flexibel eller partiell vårdpenning ska du meddela FPA om

 • din arbetstid förändras
 • tjänste- eller anställningsförhållandet upphör
 • din FöPL- eller LFöPL-försäkring upphör
 • du flyttar utomlands eller till Åland.

Meddela förändringar i MittFPA. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID. Du kan också meddela förändringarna genom att ringa servicenumret för barnfamiljer

Vilka förändringar behöver man inte meddela?

 • Om familjen får ett nytt barn, får FPA uppgift om det från . Hemvårdsstödet och privatvårdsstödet justeras när mamman ansöker om moderskapspenning för det nya barnet.
 • Om familjen flyttar inom samma kommun får FPA uppgift om det från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Årsjustering av vårdtillägget

FPA justerar årligen vårdtilläggets belopp. Fyll i blanketten Meddelande om förändringar – Barnavårdsstöd  (WH 12r) som följer med brevet om årsjusteringen och skicka in den per post till FPA. Alternativt kan du fylla i och spara blanketten som finns i pdf-format. Skicka den via e-tjänsten med funktionen Meddelanden.

Efter justeringen meddelar FPA ett nytt beslut om vårdtillägget. Vårdtillägget höjs retroaktivt för högst sex månader från det att förändringen av inkomsterna har meddelats.

Vanliga frågor:

Läs mer