Barnbidrag – Belopp och utbetalning

Beloppet av barnbidraget stiger med antalet barn i familjen. På beloppet inverkar de barn under 17 år som man har rätt att få barnbidrag för. Förhöjningarna kan endast beaktas då alla barnbidrag beviljas en och samma person.

Barnbidrag – Belopp och utbetalning
Barnbidragets belopp enligt antal barn euro per månad
För ett barn 94,88
För det andra barnet 104,84
För det tredje barnet 133,79
För det fjärde barnet 163,24
För det femte och varje därpå följande barn 182,69

Exempel

En familj har tre barn för vilka det betalas sammanlagt 333,51 euro per månad i barnbidrag (94,88 euro, 104,84 euro och 133,79 euro). Då det äldsta barnet i familjen fyller 17 år betalas i barnbidrag för två barn sammanlagt 199,72 euro per månad (94,88 euro och 104,84 euro).

Barnbidraget är skattefri inkomst. Förmögenhet och inkomster inverkar inte på barnbidragets belopp.

På Åland finansieras barnbidraget av Ålands landskapsregering. Också de som bor på Åland ska ansöka om barnbidrag hos FPA.

Ensamförsörjartillägg till barnbidraget

Ensamförsörjartillägget är 63,30 euro per månad för varje barn som man får barnbidrag för. Ensamförsörjartillägg kan sökas av den som inte är gift eller sambo eller som flyttat från sin partner i syfte att avsluta samlevnaden. Tillägget beviljas även om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Ensamförsörjartillägget beviljas från början av månaden efter förändringen.

Utbetalning

Barnbidraget betalas den 26 varje månad. Om betalningsdagen infaller på ett veckoslut, en helgdag eller en dag efter dessa, t.ex. på en måndag, betalas barnbidraget ut föregående bankdag.  FPA meddelar uppgift om utbetalt barnbidrag till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.     

Utbetalningsdagar för barnbidraget år 2021

 • 26.01.2021
 • 26.02.2021
 • 26.03.2021
 • 23.04.2021
 • 26.05.2021
 • 24.06.2021
 • 23.07.2021
 • 26.08.2021
 • 24.09.2021
 • 26.10.2021
 • 26.11.2021
 • 23.12.2021