Flexibel vårdpenning – Belopp och utbetalning

Den flexibla vårdpenningen är indelad i två nivåer enligt förälderns arbetstid. Familjens inkomster inverkar inte. Flexibel vårdpenning betalas för endast ett barn åt gången.

Den flexibla vårdpenningens belopp är

  • 244,47 euro i månaden, om arbetstiden är högst 22,5 timmar i veckan eller högst 60 procent av den normala tiden för heltidsarbete.
    (Det betyder till exempel cirka 3 dagar per vecka eller cirka 4,5 timmar per dag.)
     
  • 162,98 euro i månaden, om arbetstiden är över 22,5 timmar men högst 30 timmar i veckan eller över 60 procent men högst 80 procent av den normala tiden för heltidsarbete.
    (Det betyder till exempel cirka 4 dagar per vecka eller cirka 6 timmar per dag.)

Det antal timmar och de procentbelopp som nämns ovan är genomsnittliga och kan variera från vecka till vecka, men de får inte i genomsnitt överstiga de timmar eller belopp som uppgivits för den tid som ansökan om flexibel vårdpenning gäller.

Utbetalning

Flexibel vårdpenning betalas ut en gång i månaden i efterskott den sista bankdagen i månaden. I beslutet anges den första utbetalningsdagen. Beslutet skickas hem till dig, och du kan även se beslutet i e-tjänsten.  

FPA meddelar uppgift om utbetalt barnavårdsstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Beskattning

Flexibel vårdpenning är beskattningsbar inkomst. Eftersom du vid sidan av vårdpenningen får lön eller har annan skattepliktig inkomst, innehålls skatt på den flexibla vårdpenningen enligt tilläggsprocenten. 

Du kan också be skattemyndigheten skicka ett ändringsskattekort för sociala förmåner till FPA.