Ändringsskattekort

Om du tror att förskottsinnehållningen på förmånen är för stor eller liten, lönar det sig att kontrollera förskottsinnehållningsprocenten med hjälp av skattemyndigheternas räknare på adressen www.skatt.fi/skatteraknare. Man kan muntligen be FPA höja den förskottsinnehållningsprocent som Skatteförvaltningen gett utan något ändringsskattekort.

Olika typer av skattekort passar för olika livssituationer, se närmare information på Skatteförvaltningens webbplats. Skatteförvaltningen skickar på begäran ändringsskattekortet direkt till FPA.

Någon förskottsinnehållning görs i allmänhet inte på studiepenningen. För studerande som får studiepenning och som har andra skattepliktiga inkomster lönar det sig att beställa ett nytt skattekort för löneinkomster. Läs mer på sidan Beskattning av studiepenningen.

Återbetalning av förskottsinnehållning

Förskottsinnehållning som tagits ut till för stort belopp kan betalas tillbaka till kunden om kunden lämnar in ett ändringsskattekort som gäller retroaktivt till FPA. Förskottsinnehållningsprocenten på ändringsskattekortet ska dessutom vara lägre än den skatteprocent som använts dittills. 

I fråga om pensionsförmåner ändrar FPA förskottsinnehållningen retroaktivt automatiskt när ändringsskattekortet inkommit till FPA. I fråga om andra förmåner ska kunden dessutom begära att FPA rättar förskottsinnehållningen. 

Förskottsinnehållning som tagits ut till för stort belopp kan betalas tillbaka endast under det år som skatt betalas. Om utbetalningsdagen för återbetalningen av förskottsinnehållning går till följande år kan förskottsinnehållning som tagits ut till för stort belopp inte längre betalas tillbaka. 

Läs mer