Boka tid

På grund av coronavirusläget har vi ökat på antalet telefontider och minskat på antalet besökstider. På nätet kan man för tillfället endast boka telefontider. Vid behov bokar vi en besökstid för dig. I den här situationen lönar det sig att undvika besök till servicestället.

Så här bokar du tid

 1. Boka tid på nätet. Du behöver ett telefonnummer och en finsk personbeteckning. 
 2. Du kan även boka tid per telefon.
 3. Om du sköter en annan persons ärenden ska du boka tid med hans eller hennes personuppgifter. Kom ihåg att fullmakt behövs när du sköter en annan persons ärenden.
 4. Om du vill boka telefontid på svenska, välj svenska som servicespråk och Telefontidsbokning på svenska som serviceställe.

Så här avbokar du tiden

 1. Du kan avboka din tid på nätet med den bokningskod som du fick när du bokade tiden.
 2. Om du inte har kvar bokningskoden kan du avboka tiden per telefon.

Inför en bokad tid

 1. Om du har bokat en telefontid ringer kundservicen upp dig på den bokade tiden. Samtalet kommer från ett okänt nummer.
 2. Ta fram alla dokument som kan underlätta skötseln av ditt ärende. Det kan till exempel vara ett löneintyg eller ett läkarutlåtande.
 3. Om du besöker vårt serviceställe ska du också ta med dig ett identitetsbevis (ditt körkort, ett fotoförsett FPA-kort eller ditt pass) och nätbankskoder eller mobil-id. 
  • Om det är nödvändigt att besöka servicestället ber vi att du har en god handhygien och håller avstånd till andra.

  • Kom ändå inte till servicestället om du har förkylningssymtom, är i karantän, har rest i utlandet under de senaste två veckorna eller har varit utsatt för coronavirus.

Om du behöver tolkning

Om du behöver tolkning kan du beställa en tolk på serviceställena eller per telefon. Kundservicen bokar vid behov tid och tolk åt dig.

Obs! Om du behöver teckenspråkstolk ska du ansöka om rätt till tolk hos Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. 

Om du har spärrmarkering

Om du har en spärrmarkering (sekretssmarkering) ska du inte boka tid via webben. Kundrådgivaren ser inte dina sekretessbelagda uppgifter.