Ombildade familjer

Barnbidrag

Om du bildar en ny familj, en s.k. ombildad familj, ändras beloppet av barnbidraget. Du kan inte längre få ensamförsörjartillägget till barnbidraget, men de barnbidrag som betalas till den ombildade familjens övriga barn kan höja barnbidragets belopp. Om t.ex. mamman i familjen har två barn och pappan ett barn betalas barnbidrag för tre barn, om alla barnbidrag betalas till samma person. Se beloppen i tabellen.

Underhållsstöd och underhållsbidrag

Att man bildar en ny familj inverkar inte på rätten att få underhållsbidrag eller det underhållsstöd som FPA betalar ut. Den underhållsskyldiga betalar underhållsbidrag på överenskommet sätt.

Bostadsbidrag

Om du får bostadsbidrag kan beloppet ändras då du gifter dig eller blir sambo. Med hjälp av beräkningsprogrammet för allmänt bostadsbidrag kan du ta reda på om du är berättigad till stöd och hur stort stöd du kan få.

Meddela förändringar

Meddela FPA ifall du blir sambo. Du kan göra det via e-tjänsten på sidan Egna uppgifter. Meddela förändringar så fort som möjligt, så att förmåner inte betalas ut med för stort belopp. FPA får information om äktenskap direkt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, så det behöver du inte meddela.

Om du får bostadsbidrag ska du fylla i en ansökan om justering av bostadsbidraget via e-tjänsten, så att FPA kan betala bidrag enligt den förändrade situationen. Du kan också be att bostadsbidraget dras in.