Bra att veta

Är det något du funderar på? I detta avsnitt får du bland annat reda på hur länge handläggningen av ansökningarna vid FPA i allmänhet tar, hur förmånerna beskattas och hur du ska gå till väga hos FPA om din livssituation förändras eller om du har en spärrmarkering.

Du kan ansöka om nästan alla FPA-förmåner via e-tjänsten och även lämna in bilagorna där. I e-tjänsten kan du också kan följa med handläggningen av de flesta av ansökningarna. Ansökan kan ses i tjänsten efter registreringen.

Ansökningarna handläggs i den ordning de kommit in. Det går inte att snabba på handläggningen av ansökan genom att besöka FPA:s serviceställe eller ringa FPA:s telefontjänst.

När din ansökan har avgjorts får du ett beslutsbrev från FPA. I beslutet finner du betalningsperioderna och betalningsdagen. Betalningsdagarna är olika beroende på förmån.

Stora och små förändringar i livssituationen kan på olika sätt inverka på de förmåner som FPA betalar. Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation.