Byte av bostad

Du behöver inte göra någon adressändring till FPA. FPA får kundernas adressuppgifter direkt från befolkningsdatasystemet, och därför räcker det att du anmäler flyttningen dit. Flyttanmälan kan göras på adressen www.flyttanmalan.fi, med en blankett som finns att få på myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller posten. Enligt lag ska anmälan göras senast en vecka efter flyttningen.

Man behöver inte beställa ett nytt FPA-kort på grund av flyttningen.

Byte av bostad kan inverka på följande FPA-förmåner, varvid du också måste underrätta FPA om flyttningen.
Bostadsbidraget för pensionstagare måste justeras vid byte av bostad. Du kan göra justeringen på nätet eller med blankett AE1r.

Kommuntillägg som betalas i samband med hemvårdsstödet eller privatvårdsstödet beror på hemkommunen, och därför måste de justeras om hemkommunen ändras. Kommuntillägg betalas enligt uppgift om den kommun i vilken kunden är skriven på månadens första dag. Du kan göra justeringen på nätet eller med blankett WH1r.

Studiestödets bostadstillägg måste justeras vid byte av bostad. Du kan göra justeringen på nätet eller med blankett OTmr.

Militärunderstödets bostadsunderstöd måste justeras vid byte av bostad. Gör justeringen med blankett SA1r.
Arbetslöshetsförmåner: Om du flyttar till en annan ort ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande på den nya kommunens arbets- och näringsbyrå. När du fyller i följande anmälan om arbetslöshetstid på nätet eller på blankett TT2r, ska du ange att du har flyttat.

Det allmänna bostadsbidraget måste justeras vid byte av bostad. Du kan göra justeringen på nätet eller med blankett AT1r.

Logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder. Om du fyller i en pappersblankett kan du skicka den till vilken FPA-serviceställen som helst.

En förändring i antalet personer som bor i bostaden kan också inverka på beloppet av allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, studiestödets bostadstillägg och militärunderstöd.

Om du flyttar ihop med någon och blir sambo eller om du flyttar isär från din sambo eller make, kan detta också inverka på dina andra förmåner. Läs mera under Flytta ihop, Ingående av äktenskap och Separation och skilsmässa.

Din flyttning kan även inverka på förmånerna till dem som bor kvar i din gamla bostad och dem som bor tillsammans med dig i den nya bostaden.

Om du flyttar utomlands eller vistas utomlands en längre tid än en vanlig semesterresa, ska du alltid underrätta FPA om det. Läs mer.