Centret för internationella ärenden

FPA:s center för internationella ärenden betjänar alla kunder som flyttar till eller från Finland och i andra situationer med internationell anknytning.

Telefonservice för privatpersoner

Internationella situationer 020 634 0300 (från utlandet +358 20 634 0300)
Social trygghet vid flyttning till eller från Finland och i andra situationer med internationell anknytning.

Service på finska och engelska ges på numret 020 634 0200 (från utlandet +358 20 634 0200). 

Centret för internationella ärenden betjänar kl. 10–15.

Frågespalten Fråga FPA om internationella situationer

På frågespalten Fråga om internationella situationer svarar FPA:s sakkunniga på frågor om förmåner från FPA vid flyttning från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland.

Gå till frågespalten.

Service för myndigheter

Internationella situationer 020 634 0200 (från utlandet +358 20 634 0200) (vardagar kl. 10–15)
Social trygghet vid flyttning till eller från Finland och i andra situationer med internationell anknytning. Numret betjänar på finska och engelska.

Svenskspråkig service ges på numret 020 634 0300 (från utlandet +358 20 634 0300) (vardagar kl. 10–15).

Statlig ersättning, ambulansflyg vid transport av patienter mellan sjukhus i de nordiska länderna, rätten till vård, processen för förhandstillstånd att söka planerad vård utomlands samt begäran om information om sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands och fakturering av sjukvårdskostnader mellan länder 020 635 1808 (vardagar kl. 9–15).

Kontaktuppgifter till Centret för internationella ärenden

Postadress PB 78, 00381 HELSINGFORS

inter.helsinki@kela.fi
Fax 020 634 1599 (från utlandet +358 20 634 1599)

Observera att datasäkerheten när det gäller e-postmeddelanden inte är garanterad. Avsändaren identifieras inte tekniskt och meddelandet krypteras inte. Av datasäkerhetsskäl ska känsliga uppgifter, t.ex. personbeteckningen, inte skickas per e-post.

I stället för att använda e-post kan du skicka meddelanden på webben via FPA:s e-tjänst. Man loggar in med finländska nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat (mobil ID). E-tjänsten fungerar på svenska och finska.

Om du vill skicka ett meddelande till FPA kan du också använda dig av eIDAS-identifiering. För närvarande är eIDAS-identifiering möjlig med Estlands, Spaniens och Italiens identifieringsverktyg.

Ytterligare information