Centret för sjukpensionsärenden

Från 1.1.2014 är det Centret för sjukpensionsärenden som fattar beslut om ansökningarna om sjukpension från FPA. Centret fattar beslut om nya ansökningar om sjukpension och om ansökningar om fortsatt rehabiliteringsstöd samt sköter ärenden som gäller sökande av ändring.

Ansökningar om sjukpension och de handlingar som hör till ansökan tas emot av alla FPA-serviceställen och övriga FPA-servicepunkten. Skicka din ansökan per post eller lämna in den personligen.

Läs mer