FPA erbjuder digitalt stöd

Om kunden behöver hjälp med att sköta ärenden i e-tjänsten, erbjuder FPA digitalt stöd. Det digitala stödet är avsett för alla. Det förutsätts inte att man har använt e-tjänsten tidigare om vill utnyttja det digitala stödet.

Digitalt stöd erbjuds bl.a. för

  • hur man fyller i en ansökan i e-tjänsten
  • hur man skickar en bilaga med hjälp av datorn eller telefonen
  • hur man kan läsa ett beslut i e-tjänsten
  • hur man söker information på FPA:s webbplats
  • hur man använder FPA:s räknare.

Digitalt stöd ges per telefon och på serviceställen

På grund av coronavirusepidemin ges digitalt stöd nu i huvudsak per telefon. Vid behov kan en telefontid bokas åt kunden.  Här kan du kontrollera servicenumret eller boka en telefontid.

För att kunna få digitalt stöd per telefon behöver kunden en enhet med tillgång till internet.

På grund av coronavirusepidemin kan digitalt stöd ges på ett serviceställe om kunden har med sig sin egen mobila enhet, t.ex. en pekplatta eller smarttelefon. I rådgivningssituationen är den FPA-anställda och kunden på var sin sida om ett säkerhetsglas.

FPA medverkar i nätverk för digitalt stöd

Digitalt stöd ingår i FPA:s normala kundservice. Vi medverkar aktivt i olika nätverk för digitalt stöd. I samband med olika evenemang informerar vi om hur man sköter ärenden i e-tjänsten och vi handleder våra anställda som ger digitalt stöd i hur de ska berätta för kunderna om FPA:s tjänster.

Läs mer