Distansservice

Distansservicen är FPA:s kundservice via distansförbindelse. Via distansservicen kan du diskutera med FPA:s kundservicespecialist via en dators video- och ljudförbindelse.

Via distansservicen får du personlig rådgivning och kan sköta samma ärenden som på FPA:s serviceställen. Distansservicen motsvarar alltså servicen på FPA:s serviceställen.

Var kan distansservicen användas?

Distansservicen finns tillgänglig på flera servicepunkter som är gemensamma för olika myndigheter, Navigatorer, servicetorg, centraler för välbefinnande och servicecenter i hela landet. På serviceställena finns kunddatorer som man kan använda för att anlita distansservicen.

I Lappland kan distansservicen anlitas på Virtu-serviceställena. Virtu-tjänsterna är i första hand avsedda för lapplänningar.

Kontrollera med funktionen Sök serviceställe var det närmaste stället där du kan få distansservice finns.

I hurdana situationer kan distansservicen användas?

Du kan använda distansservicen om du behöver personlig rådgivning i FPA-ärenden. Distansservicen motsvarar servicen vid FPA:s serviceställen.

Du kan använda distansservicen när du behöver

  • personlig rådgivning och handledning gällande FPA-förmåner
  • hjälp att göra en ansökan
  • hjälp att sköta ärenden på webben

Hur fungerar distansservicen?

Distansservicen fungerar via en dators video- och ljudförbindelse. Personalen på servicepunkten eller servicestället kan hjälpa dig att öppna förbindelsen.

Distansservice på teckenspråk och nordsamiska

FPA tillhandahåller distansservice hemma på teckenspråk och nordsamiska.

Läs mer