E-tjänsten för arbetsgivare

 

I e-tjänsten för arbetsgivare kan du till exempel

  • ansöka om dagpenningar och ersättningar till arbetsgivaren i anslutning till föräldraledigheter
  • kontrollera betalningsuppgifter
  • uppdatera arbetsgivarens kontakt- och kontouppgifter
  • anmäla att en arbetstagare arbetar utomlands.

Bilagor till ansökningar och meddelanden ska skickas till FPA per post eller per skyddad e-post.

Vid skötseln av dagpenningsärenden kan du också använda Skatteförvaltningens tjänster Ilmoitin.fi och inkomstregistret.

Suomi.fi ersätter Katso 26.9.2020

Den som använder e-tjänsten för arbetsgivare behöver tills vidare en Katso-kod och minst en Katso-behörighet.

Suomi.fi ersätter Katso-koderna i e-tjänsten för arbetsgivare 26.9.2020. Senast då ska den som använder tjänsten ha ett identifieringsverktyg för Suomi.fi och de Suomi.fi-fullmakter som behövs i tjänsten.

Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020.

Suomi.fi-identifikation

Suomi.fi-identifikation ersätter stark identifiering med Katso-koder. Användaren kan identifiera sig i tjänsten med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort.

Innan Suomi.fi tas i bruk lönar det sig för organisationen att bekanta sig med de olika identifieringsalternativen och komma överens om vilken metod man ska använda.

Suomi.fi-fullmakter

Alla arbetsgivare kan ge fullmakter via tjänsten Suomi.fi från och med 11.6.2020, då tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande togs i bruk. De företag och sammanslutningar som inte kan ge elektroniska fullmakter direkt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter kan nu göra det via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Även om Suomi.fi-fullmakter ännu inte används i e-tjänsten för arbetsgivare lönar det sig att ge fullmakter redan före september 2020.

Vilka fullmakter som behövs för tjänsten beror på användarens arbetsuppgifter. De olika funktionerna i e-tjänsten för arbetsgivare kräver olika fullmakter.

Av datasäkerhetsskäl lönar det sig att ge bara de fullmakter som användaren behöver för att kunna sköta sina arbetsuppgifter.

Katso-behörigheter

Katso-behörigheterna kan användas till utgången av år 2020. Organisationens Katso-huvudanvändare kan ge Katso-behörigheter till en person eller en annan organisation i enlighet med arbetsuppgifterna. E-tjänstens olika funktioner kräver olika Katso-behörigheter.

Användaren måste ha minst en av e-tjänstens fem Katso-behörigheter för att kunna använda tjänsten.

Användaren måste ha behörigheten ”FPA - Ansökningar, betalningar och beslut” och behörigheten måste hänföra sig till huvudorganisationen för att personen ska kunna använda FPA:s e-tjänst för arbetsgivare.

Huvudanvändaren har rättigheter för alla funktioner i e-tjänsten.

Läs mer