Familjer med en förälder

För en mamma som ensam tar hand om sitt barn förlängs föräldradagpenningsperioden med 54 vardagar. Rätt till förlängning har man endast om det utöver barnets mamma inte finns någon annan person som har rätt till faderskapspenning. Rätten till förlängning gäller även en kvinna som ensam adopterar ett barn.

Barnfamiljer som har endast en förälder får ofta andra förmånerna från FPA med förhöjt belopp. Du kan få