Ersättningsstatus för läkemedel

Läkemedelsprisnämnden (Hila), som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, beslutar om ersättningsstatusen, dvs. ersättningsrätten, för läkemedel.

Läkemedelsprisnämnden fastställer

Pris och ersättningsstatus

Se pris och ersättningsstatus för läkemedel.

Söktjänsten för läkemedel
 • grundersättnings- eller specialersättningsstatus och ett skäligt partipris för läkemedel
  • Specialersättningsstatus kan fastställas endast för läkemedel som används vid behandling av de sjukdomar som nämns i statsrådets förordning (1149/2016).
 • ersättningsstatus och skäligt partipris för kliniska näringspreparat
  • Ersättningsstatus kan fastställas endast för preparat som används vid behandling av de sjukdomar som nämns i statsrådets förordning (27/2013).
 • grundersättningsstatus och skäligt partipris för bassalvor.

Ett läkemedel kan godkännas som ersättningsgillt endast för de indikationer som nämns i produktresumén. Läkemedelsprisnämnden kan också begränsa ersättningsrätten till att gälla endast en viss form av en sjukdom eller vissa av de indikationer som nämns i produktresumén.

FPA svarar för att nämndens beslut om ersättningsstatus tillämpas.

Varför får jag inte ersättning för mitt läkemedel?

Ansökan om fastställande av ersättningsstatus för ett läkemedel görs i regel av ett läkemedelsföretag. Om det inte fastställts någon ersättningsstatus för läkemedlet betalar kunden själv läkemedlet i sin helhet.

Du får inte ersättning om

 • läkemedelsföretaget inte har ansökt om ersättningsstatus för preparatet
 • läkemedelsföretaget inte har ansökt om att ersättningsstatusen för preparatet ska fortsätta att gälla (läkemedelsprisnämndens beslut är i kraft en angiven tid)
 • läkemedelsprisnämnden har avslagit läkemedelsföretagets ansökan
 • läkemedelsföretaget har dragit bort preparatet från ersättningssystemet.

Om det är fråga om ett läkemedel som kräver specialtillstånd kan ansökan om fastställande av ersättningsstatus också göras av tillverkaren, importören, en läkemedelspartiaffär, ett apotek eller en kund.

Läkemedelsprisnämnden informerar om beslut om ersättningsstatus

Läkemedelsprisnämnden publicerar varje månad följande förteckningar:

Läs mer